Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A www.sosugyintezes.hu oldal üzemeltetője a Németh Istvánné (adószám: 60237839-1-42).

Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt:


Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama www.sos ugyintezes.hu tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján - önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

A www.sosugyintezo.hu szolgáltatásai esetében az adatkezelés célja az ügyfeleink érdekében egyedi ügyeinek teljesítése, valamint az ahhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása. Mindezek érdekében, mind a természetes személyek, mind a jogi személyek esetében minden olyan személyes és nem személyes adat, mely az ügy elintézéséhez és az Üzemeltetővel történő kapcsolattartáshoz szükséges.

A fenti adatokat az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeljük, ami adatainak törlésével is megvalósul, legkésőbb azonban a megvalósult ügyintézést követő 3. év elteltével töröljük.

  • Adatok továbbítása

Az Üzemeltető a rögzített adatokat az ügyintézés során csak az ügyintézés során szükséges (pl. hivatal, hatóság, szolgáltató stb.) harmadik fél felé továbbítja.

  • Tájékoztatáshoz való jog, adatok törlése, zárolása, helyesbítése, személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Ön bármikor jogosult az Üzemeltetőnél az Info. tv. 14. § (a), (b) és (c) pontjai alapján tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, továbbá jogosult az Info.tv. 15. §-a alapján a tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen.

  • Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Németh Istvánné Ágnes

Adószám: 60237839-1-42

Telefonszám: +36-70-590-6717

E-mail: sosugyintezo@gmail.com

NAIH szám: igénylés alatt


  • Adatrögzítés cookie-k segítségével

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: az Ön azonosítása, kapcsolattartása, ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az Ön honlapon belüli mozgásának nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a honlap üzemeltetésének javítása és webanalitikai mérések. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

  • Panaszkezelés


Amennyiben az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban problémája, kifogása van, forduljon társaságunkhoz bizalommal a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeink bármelyikén.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat. A hatóság adatai, elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu


  • Egyéb rendelkezés

Felhívjuk az Üzemeltető részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése és köteles bármely ebből fakadó 3. személy igénye esetén helytállni.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az Info. tv.-ben foglaltak az irányadóak.