EU Kártya, a nélkülözhetetlen útitárs!

2017.11.15

Ha, az Európai Unióba illetve az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamába készül eltölteni az ünnepeket, gondolt arra, hogy ellenőrizni kellene az okmányait? Érvényesek-e? Van érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyája vagy igényelt már egyáltalán? Ha még nem, itt az ideje elindítani a kérelmet! Az EU Kártya ugyanis nélkülözhetetlen útitárs, amit nem szabad itthon felejteni, mert megoldást jelent a váratlan egészségügyi problémákra.

Az ünnepi készülődés hevében szinte másra se tudunk gondolni, hogy mit vegyünk szeretteinknek és hova utazzunk, hogy kipihenjük az egészéves fáradalmainkat. Azonban, nem szabad elfelejteni, hogy az utazás során nem várt egészségügyi problémák is adódhatnak, melyekre az EU Kártya jelenti a megoldást. Nem kell félbeszakítania az utazást annak, aki érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkezik. Az Európai Unióban illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban mindenki, aki érvényes EU Kártyával rendelkezik, az orvosilag szükséges egészségügyi ellátását vehet igénybe a magyar egészségbiztosító terhére. Minden tagállamban az egészségügyi szolgáltatók saját törvényeik szerint ugyan olyan ellátást biztosítanak a másik tagállam polgárai részére, mint saját biztosított polgáraiknak.

Ki lehet EU- Kártyára jogosult személy?

EU- Kártyát Magyarországon az a személy igényelheti, aki jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. Kártya iránti kérelmét megteheti személyesen, megfelelő meghatalmazás birtokában a meghatalmazott, írásos kérelem benyújtásával postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül.

Szükséges igazolások

 • Személyazonosságot igazoló okmány - útlevél, személyigazolvány

 • Taj számot igazoló okmány (taj kártya)

 • Lakcímkártya

Kiskorú esetén: Taj számot igazoló okmány (taj kártya), lakcímkártya

Amennyiben, Ön már rendelkezett érvényes EU- Kártyával és az új igénylésének napján a régi nem járt le, úgy azt le kell adnia, hogy újat igényelhessen.

Meghatalmazások formái

 • Meghatalmazás nagykorú személy részére

 • Meghatalmazás kiskorú személy részére

Az Európai Egészségbiztosítási kártya a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése illetőségek szerint történik

Budapest Főváros Kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületének ügyfélszolgálatán

 • Budapesti lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező

 • Pestmegyei lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező

kérelmező adhatja be az igényét.

Más megyékben

Más megyékben lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkezők a kérelmüket az illetékes járási hivatalban adhatják be.

Sürgős esetekben az ügyfelek felvehetik a kapcsolatot lakóhelyük, tartózkodási helyük szerinti illetékes járáshivatallal, kormányablakkal, vagy hívható a 1818-as telefonszám.

Hol vehetők igénybe az orvosilag szükséges ellátások?

Az alábbi tagállamokban vehető igénybe az orvosilag szükséges ellátás (hogy mi tartozik az orvosilag szükséges ellátás körébe, azt az orvos határozza meg)

 • Ausztria Hollandia Olaszország Belgium Írország Horvátország Norvégia Bulgári Portugália
 • Ciprus (görög rész) Izland Románia Csehország Lengyelország Spanyolország Dánia Lettország Svájc Egyesült Királyság Liechtenstein Svédország Észtország Litvánia
 • Szlovákia Finnország Luxemburg Szlovénia Franciaország Málta Szerbia*Görögország
 • Németország

Szerbia*: Szerbiában a két ország egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján, csak sürgősségi ellátás vehető igénybe.

EU-Kártya helyettesítő

Amennyiben a járási hivatalnak nem áll módjában EU Kártyát kiállítani valamely okból az ügyfél kérésére, úgy ideiglenes papíralapú Kártyahelyettesítőt adhat ki. A nyomtatvány ugyan olyan értékű, mint az EU Kártya. Kiállítási dátumától kezdve azonban csak legfeljebb 90 napig érvényes.

Ha, elveszett, ellopták vagy megrongálódott az EU Kártya, a járási hivatalnál csak igazgatási szolgáltatási díj ellenében lehet újat igényelni.

Az EU Kártya igénylése mellett nem szabad megfeledkezni, hogy tanácsos külön utasbiztosítást kötni, melyet postán, vagy utazási irodában lehet megtenni. Az EU Kártya az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi, de elő fordulhat más előre nem látott esemény, melynek a költségeit a külön megkötött utasbiztosítás fedezi.

Töltse felhőtlenül az ünnepeket, váltsa ki időben az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját!

Németh Ági Róza

egészségbiztosítási szakértő

A cikket publikáltam a nagyszuloklapja.hu weboldalon is.