Amit a TAJ kártyáról tudni érdemes

2018.02.04

Az egészségbiztosítási ellátások igénybe vételére egy azonosítási számmal, úgynevezett Társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkezünk. A TAJ szám személyi adatok védelmében bevezetett személyt azonosító kód, melyet 1995-ben vezettek be az Alkotmánybíróság döntése alapján. Elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány volt, amit a magyar állampolgár születésekor kap. 2016. Január 1-től azonban az új személyi igazolvány a személyazonosságot és a TAJ számot is tartalmazza. Akik új személyi igazolvánnyal rendelkeznek, azoknak is tanácsos megőrizniük a TAJ kártyájukat. A TAJ kártya érvényességét jogviszony ellenőrzés igazolja.

 1. Milyen dokumentum szükséges az új TAJ kártya igényléséhez elvesztés vagy rongálódás esetén pótlásra?

Magyar állampolgárok részére szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély

 • lakcímkártya: lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány

Külföldi állampolgár részére szükséges okmányok:

 • tartózkodási engedély

 • lakcímigazolás (szállásbejelentő)

 • munkáltatói igazolás (jogviszonyt igazoló igazolás)

Elvesztés, rongálódás esetén:

 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat

Képviselő útján, ha nem személyesen igényli az új kártyát:

 • meghatalmazás szükséges, mely teljes jogkörrel meghatalmazza a meghatalmazottat, hogy eljárjon helyette és aláírhasson

Kiskorú részére új TAJ kártya igénylése:

 • kiskorú esetében, a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolvány és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata szükséges

Adat változás esetén új TAJ kártya igénylése:

 • ha névváltozás történt, szintén új TAJ kártyát kell igényelni, mert adatváltozás történt.
 • adatváltozás esetén nem igazgatási díjköteles az új TAJ kártya

Magyar állampolgárságú újszülöttek részére új TAJ kártya igénylés:

 • Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiadása automatikusan hivatalból történik nem kell külön igényelni.
 • Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala - Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala - soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala - Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala - állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját.

Külföldön született újszülöttek TAJ kártya igénylése:

 • A külföldön született újszülöttek részére a magyar anyakönyvezési eljárás lefolytatása után lehet lakcímkártya birtokában TAJ kártyát igényelni. TAJ kártyát az országban bármelyik Kormányhivatalnál lehet igényelni, illetve kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros és Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál az igénylőlap kitöltésével.

Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött részére TAJ kártya igénylése:

 • Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú újszülöttet az állampolgársága szerinti országban kell anyakönyveztetni. Ezt követően lehet magyarországi lakóhelyet létesíteni a részére és azután igényelhető TAJ kártya a részére. Ha nem rendelkezik lakcímkártyával csak szállásbejelentővel, ebben az esetben megállapodás megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét követően válik jogosulttá - 24 havi járulék megfizetését követően - a TAJ kártya igénylésére.
 • Ha az édesanya jogosultsággal rendelkezik Magyarországon, akkor az újszülött születést követően 2 hónapig jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az édesanya TAJ kártyájának használatával.

Hol lehet Taj kártyát igényelni?

Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az ország egész területén bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál igényelhet TAJ kártyát az igénylő lap kitöltésével.

Németh Ágnes Róza

egészségbiztosítási szakértő

Forrás: www.neak.gov.hu