Figyelem, aki külföldre megy dolgozni, annak ezt tudnia kell!

2022.03.15

Azok a magyarok, akik külföldön vállalnak munkát az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában, Svájcban, illetve nemzetközi szervezet rendszerében már létrejött biztosításuk van, azoknak erről tudniuk kell!!!

Aki Európai Unió vagy Európai Gazdasági Térség, Svájc egyik tagállamában biztosítási jogviszonyt létesített, annak bejelentési kötelezettsége van az egészségbiztosító felé.

1/ Kinek van bejelentési kötelezettsége?

Aki külföldre ment dolgozni az Európai Unió vagy Európai Gazdasági Térség egyik tagállamába, ott biztosítási jogviszonyt létesített és Magyarország területén a nyilvántartási törvény szerint állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, annak be kell jelentenie a létrejött biztosítási jogviszonyának kezdetét és annak megszűnését.

2/ Mikor kell bejelenteni a külföldi biztosítási jogviszonyt?

A létrejött biztosítási jogviszonyt, amely az egészségügyi ellátásokra ad jogosultságot, annak kezdetét és megszűnését 15 napon belül be kell jelenteni a magyar egészségbiztosítónak. A bejelentést EGT adatlap elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

3/ Mi történik a magyar biztosítással? Magyarországon igénybe lehet venni ezt követően egészségügyi szolgáltatásokat?

Nem. A bejelentést követően a Taj-szám ebben az esetben érvénytelenítésre kerül, és a NEAK nyilvántartási rendszerében "KÉK" színű lámpajelzés lesz látható, amely azt jeleneti, hogy külföldön biztosított.

4/ Lehet-e használni külföldön a magyar, még érvényes Európai egészégbiztosítási kártyát?

Ha még érvényes EU kártyával rendelkezik, amely a magyar biztosítás alapján lett kiállítva, azt vissza kell küldeni az egészségbiztosítónak és a külföldi biztosítás helye szerinti tagállamban kell újat igényelni. Az EU-kártya igénylés mindig a biztosítás helye szerinti tagállamban lehet.

5/ Hol lehet bejelenteni a külföldi biztosítási jogviszonyt?

A bejelentési kötelezettségnek eleget lehet tenni a megyeszékhelyen működő Járási hivatalánál, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

6/ Fizetni kell itthon az egészségügyi szolgáltatási járulékot?

Az a személy, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. /EK rendelet 14. cikke (4) bekezdése alapján, egy másik tagállamban biztosított, és eleget tett a bejelentési kötelezettségnek, az mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetéstől.

7/ Mi történik, ha valaki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek?

Abban az esetben kötelezettség mulasztásból eredendően az évek során tetemes járulék fizetési hátralék halmozódik fel, amelyről a NAV tájékoztató levelet küld. Aki nem tudja utólag hitelt érdemlően bizonyítani, hogy külföldön rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, annak a hátralék kifizetését mielőbb rendezni kell.

8/ Mit kell tenni, ha megszűnik a külföldi munkaviszony?

Ha megszűnik a külföldi biztosítás, azt szintén be kell jelenteni az egészségbiztosítónál EGT adatlapon és igazolás kell a külföldi biztosítótól, amelyen leigazolja a biztosítási jogviszonyban eltöltött időt.

9/ Hogyan lehet leigazolni a biztosítási jogviszonyban eltöltött időt és hol lehet beszerezni?

Az igazolást a külföldi biztosítási jogviszonyban eltöltött időről, a S041 SED Hatósági Bizonyítványt a külföldi illetékes biztosítási szerv állítja ki.

Németh Ági

36 70/590 6717

e-mail: sosugyintezo@gmail.com