Ki kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságának egyéni bejelentést?

2019.06.03

Hogyan lehet jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, akinek egészségkárosodása eléri a 40 %-ot, munkaképesség-változása az 50 %-ot vagy egészségi állapota 50 %-os vagy ennél kisebb mértékű és azok, akik betöltötték a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, de a havi jövedelmük nem éri el a minimálbér 30 %-át.

Akinél a szakhatóság egészségkárosodást vagy munkaképesség-változást állapított meg, az a szakhatóság által kiállított szakvélemény alapján veheti igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ellátásokra való jogosultság bejelentését, azonban saját magának kell kezdeményeznie,  egyéni bejelentésként az egészségbiztosító felé. Hogy miként teheti meg, a következőkben szeretném elmondani.

Az egyéni bejelentésre jogosultak:

  • szakhatóság 40%-os egészségkárosodást állapított meg és rendelkezik a szakhatóság határozatával,
  • munkaképesség-változás mértéke eléri az 50 %-ot, melyet az illetékes szakhatóság igazolja,
  • egészségi állapota 50 %-os vagy ennél kisebb mértékű és az illetékes hatóság igazolja,
  • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át (2019-ben a 44.700,- Ft-ot,

Az egyéni bejelentés feltétele az állandó bejelentett lakóhely Magyarországon.

Milyen időponttól kezdeményezhető az egészségügyi szolgáltatás egyéni bejelentése?

Az egyéni bejelentést megalapozó munkaképesség-változás kezdő időpontját a szakvéleményt kiállító szakhatóság állapítja meg, a betöltött nyugdíjkorhatáron alapuló jogosultság esetén pedig a havi (2019-ben a 44.700 - Ft, a minimálbér 30 %-a) jövedelem 44.700,- Ft alá csökkenésének napja.

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentés megtételéhez?

  • Személyazonosságot igazoló okmány: személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély,
  • lakcímet igazoló okmány,
  • jövedelemigazolás, ha a bejelentése azon alapul, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltötte,
  • munkaképesség csökkenést, egészségkárosodást megállapító szakhatósági igazoló szakvélemény, hatósági bizonyítvány vagy határozat, ha a bejelentése azon alapul.

Hol kezdeményezhető az egyéni bejelentés az egészségügyi szolgáltatások jogosultságának igénybevételére?

Az egyéni bejelentést lakóhely szerinti illetékességből kijelölt kormányhivatalnál, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros és Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton.Németh Ági Róza

TB tanácsadó


Jogszabályok

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről; érintett szakasz: 16. § (1) j)-k) pontok, (3) bekezdés

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; érintett szakasz: 29. § (9)

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról; érintett szakasz: 22. § (4)-(4a) bekezdései

324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról; érintett szakasz: 2. § (1)

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről; érintett szakasz: 1.§, 4-5. § 7. § (5) bekezdés

Forrás: https://www.neak.gov.hu