Ki köthet megállapodásos hatósági szerződést az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére?

2019.06.05

Ki az a személy, aki az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságának megszerzésére hatósági szerződést, illetve megállapodási szerződést köthet? Milyen feltételei vannak? Mikortól lehet igénybe venni az egészségügyi ellátásokat? Hol köthető meg, milyen ellátások vehetők igénybe? Ilyen és még ehhez hasonló kérdések merülnek fel abban a személyben, aki nem részesül egészségügyi ellátásban, de szeretné igénybe venni.

Nincs állandó lakóhelye, nincs Társadalom biztosítása, kössön hatósági megállapodáson alapuló szerződést az egészségbiztosítóval! Az a személy, aki nem részesül semmilyen ellátásban, nem belföldi vagy belföldi, de még nincs 1 éves állandó lakóhelye, az hatósági megállapodást köthet az egészségbiztosítóval. A biztosítási díj egy meghatározott összeg, amit minden hónap 12-ig pontosan kell fizetni!

Ki köthet megállapodást az egészségügyi ellátásokra?

- aki semmilyen jogcímen nem részesül ellátásban, az saját magának kötheti,

- vele együtt élő gyermeke részére, aki semmilyen jogcímen nem részesül ellátásban annak részére köthet,

- más személy vagy szerv is köthet a kedvezményezett részére,

- aki magyar vagy külföldi állampolgár és Magyarországon nem rendelkezik állandó lakóhellyel

A kedvezményezett részére kötött megállapodásnál eltérhet a kedvezményezett és a díj fizető személye. A megállapodást más személy, illetve szerv is megkötheti a járulék fizetés átvállalásával a kedvezményezett részére.

Hol köthető meg a megállapodás egészségügyi ellátásokra?

A megállapodást az illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál vagy Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál lehet megkötni.

Milyen dokumentum szükséges?

A megállapodás megkötéséhez a következő dokumentumok, adatok igazolása szükséges:

• személyazonosság igazolása: személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély (a megállapodásban kedvezményezettként szereplő személyt is igazolni kell),

• a kedvezményezett lakóhelyét, tartózkodási helyét, illetőleg szálláshelyét, szállásbejelentőt igazoló dokumentum,

• külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmány

• nappali tagozatos hallgató esetén iskolalátogatási igazolás.

Milyen összegű egészségbiztosítási járulékot kell fizetni?

A megállapodáson alapuló járulék fizetés összegénél a mindenkori a minimálbért veszik alapul. 2019-ben a minimálbér összege 149.000.-FT.

- nagykorú személy esetén a minimálbér 50%-a, azaz jelenleg 74. 500.-Ft fizetendő

- kiskorú esetén a minimálbér 30%-a, azaz jelenleg 44.700.-Ft fizetendő

A megállapodásban meghatározott összegű járulékot pontosan kell fizetni minden hónap 12. napjáig, mert késés esetén a megállapodás érvényét veszti.

Mikortól vehető igénybe az ellátás?

A járulékfizetés történhet havonta és a 24. hónapot követő első hónap első napjától lesz jogosultság az egészségügyi szolgáltatások korlátozott igénybevételére. A 24 hónap fizetés ideje alatt csak sürgősségi ellátás vehető igénybe. Az ellátásra való jogosultságot külön erre a célra ki állított igazolás alapján lehet igénybe venni. TAJ kártyát csak a 24 hónap megfizetése után állít ki a hivatal.

Van lehetőség a várakozási idő megváltására, 24+1 hónap egyösszegű befizetésével. Ezt követően a következő hónap elsejétől igénybe lehet venni az egészségügyi szolgáltatásokat. A jogosultságot a nyilvántartási rendszerben és az orvosnál sárgaszínű lámpa jelzi.

Milyen ellátásokat nem lehet igénybe venni a hatósági megállapodás alapján?

- TB által támogatott fogászati ellátást nem, csak sürgősségi ellátást

- EU kártyát nem lehet igényelni, így az általa igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat sem lehet az EU-ban és az EGT területén igénybe venni a magyar egészségbiztosító terhére, és így esetlegesen igénybe vett ellátások utólagos megtérítését, illetve a transzplantációs várólistára kerülést sem.

Mikor szűnik meg a megállapodás?

A megállapodás általi jogosultság megszűnik, ha nem történik díjbefizetés, illetve késedelmes a fizetés vagy felmondás alapján.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy pontosan időben fizessék a járulékot, minden hónap 12-ig, ellenkező esetben megszűnik az ellátás.

Ha megszűnik az ellátás a TAJ kártyát 3 napon belül le kell adni a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál.

Németh Ágnes Róza

Társadalombiztosítási tanácsadó