Kinek kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie?

2021.12.12

Magyarországon az orvosi ellátás igénybevételének feltétele a társadalombiztosítási jogviszony vagy ellátásra való jogosultság. Aki nem biztosított és nincs jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásokra, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. Biztosított az a személy, aki munkaviszonyban áll, jogosult az a személy, aki ellátásban részesül pl. nyugdíjas, tanuló stb.

1/Mi a feltétele az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésnek?

Feltétel, hogy az érintett személy belföldilegyen. Belföldi az személy, aki Magyarország területén a polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartása szerint, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2/Kinek, milyen esetben, mikor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

- minden belföldinek számító személy, aki nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal vagy nem részesül egyéb ellátásban, de Magyarországon egyéves állandó lakóhellyel rendelkezik

- akinek megszűnt a biztosítási jogviszonya az a 46. naptól köteles a járulék fizetésre

- aki nem részesül ellátásban (pld. nyugdíj, ápolási díj, gyermekgondozási ellátás

- nappali tagozaton végzett tanuló, akinek nem érvényes a diákigazolványa

- akinek megszűnt a vállalkozási jogviszonya vagy szünetelteti vállalkozását, az a megszűnést követő naptól köteles a járulék fizetésre

- aki fizetésnélküli szabadságon van, annak az elsőnaptól az utolsó napig kell járulékot fizetnie

- akinek megszűnt külföldön az Európai Unió és a Gazdasági Térség területén a biztosítási jogviszonya, annak az utolsó biztosítási napot követően kell járulékot fizetnie, ha nem tud munkaviszonyt létesíteni Magyarországon vagy külföldön

- aki nem számít szociálisan rászorultnak

3/Ki írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetést?

A járulékfizetést a NEAK adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan előírja.

4/Kapok értesítést arról, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni?

A NAV értesítést küld a magánszemélynek az egészségügyi szolgáltatási fizetési kötelezettségéről. Ha ez nem történt meg, abban az esetben kezdeményezni kell a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre való bejelentkezést.

A T1011U jelű adatlapon lehet bejelentkezni.

A bejelentkezéshez szükséges:

személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímkártya, adóazonosító kártya, TAJ kártya

5/Mi történik, ha járulékfizetési hátralék halmozódik fel?

Annak, akinek hátraléka keletkezett 2020. július 1-jét követően, amely meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék hatszorosának az összegét, az nem vehet igénybe térítésmentesen orvosi ellátást. Ebben az estben a NEAK nyilvántartási rendszerében a Taj szám érvénytelenítésre kerül. A hátralék megfizetését követően lesz újra érvényes.

6/Milyen lehetősége van annak, aki nem tudja egy összegben kifizetni a hátralékot?

Ha valakinek nagyobb összegű tartozása van, az kérhet méltányossági alapon részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást, de kérheti az összeg mérséklését is! A szükséges nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu oldalról.

7/Hogy lehet befizetni az egészségügyi szolgáltatási járulék díját?

A befizetés történhet csekken vagy átutalással.

Ha NAV nem küldött csekket, abban az esetben lehet igényelni telefonon a NAV 1819 Infóvonalán, vagy személyesen kérni.

8/Tekintsük át a járulékfizetési díjakat 2016-ig.


Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés összege:

havi napi

2022. január 1-jétől 8 400 Ft napi 280 Ft

2021. január 1-jétől 8 000 Ft napi 270 Ft

2020. január 1-jétől 7 710 Ft napi 257 Ft

2019. január 1-jétől 7 500 Ft napi 250 Ft

2018. január 1-jétől 7 320 Ft napi 244 Ft

2017. január 1-jétől 7110 Ft napi 237 Ft

2016. január 1-jétől 7050 Ft napi 235 Ft

Németh Ágnes

+36-70-590-6717

e-mail: sosugyintezo@gmail.com