Külföldre megyek dolgozni, milyen bejelentkezési kötelezettségeim vannak?

2018.04.16

Külföldön dolgozom az Európai Unió egyik tagállamában, mit kell tennem? Van bejelentési kötelezettségem, hogy ne kapjak kéretlen levelet a NAV-tól? Mit tehetek, ha tetemes járulékfizetési összeg halmozódott fel az évek során, amit ki kell, hogy fizessek, pedig nem Magyarországon dolgoztam? Sok külföldön munkát vállaló szembesül ezekkel a kérdésekkel.

Természetesen, ahogy megszűnik a jogosultság az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére - a munkáltató kijelentette a munkavállalót, és letelt a plusz 45 nap is (passzív jogosultság) -, a NAV jelzi, hogy nincs tb-je az ügyfélnek. A 46. naptól minden belföldi állampolgár köteles fizetnie saját maga után az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot, amíg biztosítási jogviszonyt nem létesít.

Felmerül a kérdés, hogy ki számít belföldi állampolgárnak.

Mindenki, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezikEbből adódóan minden beflföldi állampolgárnak az Európai Unió gazdasági térségébe megy munkát vállalni, köteles külföldön, illetve a nemzetközi szervezet rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését  15 napon belül jelenteni.

Hol lehet a bejelentést megtenni?

Kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál - Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál.

Milyen adatlapon lehet bejelenteni?

A bejelentést a Bejelentőlap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - EGT adatlapon lehet megtenni. Az adatlap kitöltése abban az esetben lehetséges, amikor a külföldi biztosítás létrejött, és a biztosító megküldte a biztosítási számot.

Az a munkavállaló, aki Magyarországon egyéni járulékfizető volt a NAV felé, annak meg kell szüntetni az egyéni járulék fizetését a[B1] 'T1011 Adat- és változásbejelentő lap benyújtásával.

Aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett, annak nem kell itthon járulékot fizetnie, ő ugyanis nem számít belföldinek, hiszen egy másik EGT-tagállam országában biztosított. A tajszám ebben az esetben érvénytelenítésre kerül, és a NEAK rendszerében "Kék" színű lámpajelzést fog mutatni.

A bejelentési kötelezettséget személyesen vagy meghatalmazott által meghatalmazás útján lehet benyújtani. A bejelentéssel együtt le kell adni a magyar Európai Egészségbiztosítási Kártyát, és abban az országban kell újat igényelni, ahol biztosítás fennáll.

Ezzel az új EU Kártyával vehető igénybe Magyarországon az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás. A teljes körű egészségügyi szolgáltatás a biztosítás helye szerinti országban vehető igénybe.

Aki befejezte a külföldi munkát, arra ugyanezek a bejelentési kötelezettségek várnak, ha megszűnt a külföldi biztosítása. A tajszám újraaktiválásához szükséges a külföldi biztosítótól igazolást hoznia a munkában eltöltött biztosítási időről.

Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki külföldre megy dolgozni, hogy mielőtt elhagyná az országot, tájékozódjon, hogy milyen bejelentési kötelezettségei vannak Magyarországon.

Ha Önnek nincs ideje az ügyek intézésére, várakoznia a hivatalokban, keressen akár e-mailben vagy telefonon, kérje segítségemet, hívjon bizalommal.


Aki eleget tesz a bejelentési kötelezettségének, azt nem érheti váratlan levél a NAV-tól, hogy tetemes járulékfizetési hátraléka van, amit köteles lenne befizetnie.


Szerző: Németh Ági Róza

Forrás: https://www.neak.gov.hu

A cikk megjelent: www.szuloklapja.hu


Jogszabályok:

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5)-(6) bekezdés

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet; érintett szakasz: 49/E. §

883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről; érintett szakasz: 11. §-a

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről; érintett szakasz: 1. §, 4-5. § 7. § (5) g)

[B1]Annak a munkavállalónk, aki egyéni járulékot fizetett a NAV-nak, meg kell szüntetni az egyénijárulék-fizetését