Nyugdíjemelés 2018-ban!

2017.11.30

2018. januári nyugdíjat érintő változások, fontos tudnivalók! Tájékozódjon az Önt érintő nyugellátás változásáról!

2017. évben az infláció mértéke 2,4% közelében volt, ezért ez év novemberében visszamenőleges hatályú 0,8%.-os korrekciós nyugdíjemelés történt. Az előrejelzések szerint 2018.-ban, viszont 4% százalék körüli gazdasági növekedés várható.

2017 novemberében a nyugellátások illetve a nyugdíjszerű ellátások 0,8%.-al emelkedtek, visszamenőleges hatállyal 2017. januárra.

A decemberi nyugellátások is emelkedtek 0,8%.-al - amennyiben az igénylő 2017 novemberében, vagy azt megelőzően ellátásban részesült.

2018. január elsejétől 3%.-al emelkednek az alábbi nyugdíj illetve a nyugdíjszerű ellátások:

Öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árva ellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátások, szolgálati járandóság, átmeneti bányász járadék, mezőgazdasági járadék, táncművészeti életjáradék, polgármesterek közszolgálati járadéka, rokkantsági-rehabilitációs járadék valamint a fogyatékossági támogatás illetve a vak személyi járadékban részesülők.

Ezen túlmenően a 3 %-os mértékű emelés érinti a házastársi pótlékot és a hadigondozottak rendszeres pénzellátását is.

Értelemszerűen a 2018 évi emelésre az válik jogosulttá, aki 2017 évben legalább egy napot nyugdíjba vagy nyugdíjszerű ellátásban részesült pl: 2017.12.31-től igényelt öregségi nyugellátást.

Amennyiben az igénylő, 2018. január elsején vagy ezt követően vonult nyugdíjba, úgy a 2018. évi 3 %-os nyugdíjemelésben nem részesül.

Fontos, mivel sokakat érint: 2018. januártól változott az öregségi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeg határa.

A saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj vagy baleseti özvegyi nyugdíj együttes összege 91.800.-Ft összeghatárig folyósítható egy összegben.

Fontos, az özvegy abban az estben részesülhet mind két ellátásban, ha a jogszerző elhalálozása 1998.január 1.-e előtt következett be.

Amennyiben a jogszerző 1998.január 1.-e után hunyt el, úgy természetesen nincs összeghatár a saját illetve e mellett folyósított özvegyi nyugdíj vonatkozásában.

A nyugdíjfolyósító Igazgatóság az év elejére tekintettel minden ellátásban részesülő személynek hivatalból, értesítést küld a 2017 évben folyósított ellátás összegéről, valamit arról, hogy az emelést követően milyen összegű ellátás kerül folyósításra a jogosult részére.

2018. évben az 1954. második felében született (nők és férfiak) igényelhetik, az öregségi nyugdíjat mivel erre a korosztályra a jogszabályban előírt korhatár továbbra is 63 év és 183 nap. Az igénylőnek rendelkeznie kell a rész nyugdíjhoz 15 év illetve a teljes öregségi nyugdíjhoz 20 év határozatban elismert szolgálati idővel!

Továbbra is korra tekintet nélkül az eddigi feltételek alapján igényelhető a nők 40 éves nyugdíjazása. Amennyiben az érintett, hölgy rendelkezik 40 év szolgálati idővel - alapesetben: 8 év gyermeknevelési idő és 32. év keresőtevékenység - fontos, hogy ezt a hivatal adategyeztetési eljárás keretein belül, határozatban elismerje el.

Fontos megjegyezni, hogy a nyugdíjigényt a korbetöltésének elérése előtt maximum 30 nappal megelőzően lehet előterjeszteni a hivatal illetékes ügyfélszolgálatán.

Jogszabályi előírás, hogy a munkáltató által lezárt munkaviszonyt megszüntető igazolások eredeti, vagy hitelesített másolatát az igényhez vagy mellékelni kell vagy pótlólag beadni. Mivel a nyugdíjba vonulás egyik feltétele a munkaviszony megszűnése és ennek hitelt érdemlő igazolása.

Ezt azt jelenti, hogy az igénylő a nyugdíjba vonulásának napján nem állhat munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban, stb.

Kivételt képeznek az egyéni és társas vállalkozók mivel az öregségi nyugdíj igénylésével az ő jogviszonyuk automatikusan kiegészítő tevékenységgé alakul át.

Amennyiben a társas vállalkozó munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tisztségét úgy a munkaviszonyát a nyugdíjba vonulást megelőző napon neki is meg kell szüntetni.

A hivatal folyamatosan mindenkinek határozatot küld az öregségi nyugdíj mellett végzett munka után járó 0,5% -os emelésről. Ezt, nem kell külön igényelni az érintetteknek, a jogosult személy hivatalból kap határozatot. Azok az ellátásban részesülők is megkapják visszamenőleg, akik 2007 és 2015 között jogosultak voltak rá, de nem igényelték. A Nemzeti Adó és Vámhivatalnál nyilvántartott kereseti adatok alapján történik az adatok feldolgozása. (A hivatalon belül külön munkacsoport foglalkozik az óriási mennyiségű igény feldolgozásával, szíves türelmet kérnek minden érintettől).

Forrás: 359/2017 (XI.30). Korm. rendelet