Változott 2019.01.01-től az egészségügyi szolgáltatási járulék összege!!!

2019.01.20

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a magánszemélynél és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál,- ideértve azt is, ha a saját jogú nyugdíjas vállalkozó egyidejűleg az Mt. szerinti munkaviszonyban is áll - minimálisan ugyan, de emelkedett a járulék fizetésének az összege.

2019.01.01.-től 7.500.- Ft /napi 250.-Ft/ lett a havi járulékfizetés összege az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira.

Magyarországon, akire a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, nincs jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásokra, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre köteles. A járulékfizetést a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál kell kezdeményezni. A járulékfizetéssel az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.

Ki köteles az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre?

Minden belföldinek számító személy, akinek nincs jogosultsága az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, de Magyarországon egyéves állandó lakóhellyel rendelkezik.

A tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalannak, bejelentett szálláshellyel kell rendelkeznie Magyarország területén. Aki nem rendelkezett jogviszonnyal vagy egyéb ellátásban, annak az egy éves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel.

Az a személy, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. /EK rendelet 14. cikke (4) bekezdése alapján, egy másik tagállamban volt biztosított, az EGT tagállamban szerzett tartózkodási időt a Tbj. 39. § (2)-(3) bekezdésében előírtak alkalmazásakor be kell számítani az egyéves időtartamba. Ezt az erre a célra szolgáló E104-es számú nyomtatványon lehet igazolni, melyet a tartózkodási hely szerinti tagállam illetékes biztosító szerve állít ki. Ezt az időt beszámítják az egy éves időtartamba. Az a személy, akinek a másik tagállamban megszűnt a biztosítási jogviszonya, az a megszűnést következő naptól kezdve Magyarországon járulék fizetés köteles, ha nem rendelkezik attól a naptól biztosítási jogviszonnyal.

Ki számít Magyarországon belföldi személynek?

Belföldi:

1. Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,

2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

3. a hontalan.

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentkezéshez?

Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, TAJ kártya.

Hol lehet bejelentkezni egészségügyi járulékfizetésre?

A járulékfizetést a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál kell kezdeményezni. A járulékfizetéssel az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.

Egészségügyi szolgáltatási járulékot a biztosítási jogviszony megszűnését követő első napon, illetve 46. naptól kell fizetni, abban az esetben, ha a belföldinek minősülő személy korábbi jogviszonya legalább 45 napig fennállt.

Tájékoztató jelleggel, de tekintsük át, hogy alakult az elmúlt években egészségügyi szolgáltatási járulék összege. Ennek alapján bárki könnyen ki tudja számolni, akinek elmaradt járulék fizetése van, hogy milyen összegű hátralékot kell még teljesítenie a NAV részére. Ha, valakinek nagyobb összegű tartozása van, az kérhet méltányossági alapon részletfizetési kedvezményt az egészségügyi szolgáltatások járulék fizetésére.

2019. január 1-jétől 7.500,- forint/hó (napi 250,-Ft)

2018. január 1-jétől 7.320,- forint/hó (napi 244,-Ft)

2017. január 1- jétől 7.110,- forint/hó (napi 237,- Ft)

2016. január 1- jétől 7.050,- forint/hó (napi 235,- Ft)

2015. január 1- jétől 6.930,- forint/hó (napi: 231,-Ft)

2014. január 1- jétől 6.810,- forint/hó (napi: 227,-Ft)

2013. január 1- jétől 6.660,- forint/hó (napi: 222,-Ft)

2012. január 1- jétől 6.390,- forint/hó (napi: 213,-Ft)


Németh Ágnes

+36-70-590-6717

Társadalombiztosítási tanácsadó